Monday, January 25, 2010

Ikaw

Hindi ko maaabot ang buwan,
kahit halos isang dangkal lamang ang layo nito.
Hindi mapapasaakin ang kanyang ngiti,
kahit gaano man ito katamis.
At kahit gaano ko man ito inaasam.
patuloy akong magtatago sa kawalan
kahit naaaninag ko ang kanyang liwanag
sapagkat habang nararamdaman kong
naglalaro ang mga paru-paro sa aking hinagap
ay nagluluksa naman ang aking diwa.
at kung sa guhit man ng tadhana
ay makaduapang palad ko ang kanyang pilikmata,
ngingiti lamang ako.
sapagkat natatalos kong hindi siya mapapasakin
dahil nakatali na siya sa langit.

No comments:

Post a Comment